Archiwum społeczne projektu "Iraqi-Polish knowledge relations in architecture"

Archiwum społeczne projektu "Iraqi-Polish knowledge relations in architecture"

Archiwum społeczne projektu "Iraqi-Polish knowledge relations in architecture"

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Archiwum ma na celu dokumentację wymiany akademickiej i intelektualnej między Uniwersytetem Mosulskim a Politechniką Wrocławską w zakresie architektury i planowania przestrzennego. Instytut Architektury Uniwersytetu Mosulskiego powstał w roku akademickim 1978/79, w jego tworzenie i rozwój zaangażowani byli wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach osiemdziesiątych, piętnastu wykładowców z Politechniki pracowało w Mosulu kształcąc pierwsze pokolenia mosulskich architektów. Archiwum prowadzone jest przez osoby prywatne, Emada Rammo i Dorotę Woroniecką-Krzyżanowską. Dorota Woroniecka-Krzyżanowska jest doktorem socjologii i arabistką, obecnie realizuje badania naukowe dotyczące relacji między Wrocławiem i Mosulem, w ramach międzynarodowego projektu "Relations in the Ideoscape" finansowanego przez Max Weber Stiftung. Emad Rammo jest architektem, absolwentem Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego w latach osiemdziesiątych oraz autorem bloga dokumentującego kulturę, architekturę i historię lokalną Iraku. W wyniku działań wojennych archiwum Uniwersytetu Mosulskiego oraz Instytutu Architektury przestało istnieć. Zniszczeniu uległy nie tylko budynki, ale też cała dokumentacja która składała się na pamięć instytucjonalną tych jednostek naukowych. Celem archiwum społecznego jest digitalizacja i uporządkowanie zdjęć, dokumentów i innych zasobów, które znajdują się w posiadaniu osób prywatnych, byłych studentów i wykładowców. Działania koncentrują się na pierwszej dekadzie istnienia Instytutu, czyli latach osiemdziesiątych, i stanowią próbę jak najpełniejszej dokumentacji tego okresu.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
korespondencja
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste i urzędowe
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum zbiera materiały archiwalne dotyczące pierwszej dekady istnienia Instytutu Architektury Uniwersytetu Mosulskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu wykładowców z Politechniki Wrocławskiej w tworzenie i rozwój Instytutu. Materiały w postaci fotografii, dokumentów, grafik, rysunków i dokumentów zbierane są od osób prywatnych, byłych studentów i wykładowców. W ramach badań naukowych prowadzonych przez Dr Dorotę Woroniecką-Krzyżanowską zbierane są także relacje uczestników tej wymiany w formie audio, zarówno po stronie irackiej jak i polskiej, a także prowadzone są kwerendy w archiwach w Polsce.

Narzędzia archiwizacji: 
Otwarty System Archiwizacji
Exel
e-mail: 
knowledgerelations@gmail.com
Lokalizacja i adres: 

Warszawa

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
zbiory nie są udostępniane
Autor opisu: 
Dorota Woroniecka-Krzyżanowska
Data sporządzenia opisu: 
04-08-2020