Archiwum Jerzego Grzegorzewskiego

Archiwum Jerzego Grzegorzewskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa

Archiwum Jerzego Grzegorzewskiego jest instytucją miejską, założoną w 2010 roku z inicjatywy pracującego w Teatrze Studio historyka teatru, Mateusza Żurawskiego. Celem Archiwum jest  zbieranie informacji o wybitnym reżyserze, scenografie, dramaturgu. Z założenia wirtualne archiwum ma być początkiem Instytutu Jerzego Grzegorzewskiego archiwizującego jego dorobek. Archiwum powstało we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwum obejmuje informacje o spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, aktorach, krytykach, dokumentalistach, wywiady i teksty własne Jerzego Grzegorzewskiego, recenzje i artykuły, inspiracje, dokumentację fotograficzną i audiowizualną, z podziałem na działalność reżyserską, scenograficzną, dramaturgiczną, aktorską i kierowniczą Jerzego Grzegorzewskiego.

Zbiory pochodzą z archiwów prywatnych, Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Katalogi i inwentarze: 

Katalog z podziałem na informacje o aktorach, dokumentalistach, krytykach, artykułach, inspiracjach, spektaklach, obiektach wykorzystanych w spektaklach, teatrach, współtwórcach, dostępny na stronie internetowej: http://jerzygrzegorzewski.net/?page_id=12 [dostęp: 2018-12-13]

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Mateusz Żurawski – Koordynator Archiwum Artystycznego Teatru Studio
e-mail: 
mateusz.zurawski@teatrstudio.pl
Telefon: 
505104199
Lokalizacja i adres: 

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA