Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur (AHAWiM) powstało, aby zachować pamięć osób związanych z rejonem Warmii i Mazur poprzez scalenie rozproszonych w regionie zbiorów audiowizualnych oraz nagrywanie nowych relacji z najstarszymi żyjącymi pokoleniami mieszkańców Polski północno-wschodniej. Współpraca kluczowych instytucji na Warmii i Mazurach i powołanie AHAWiM ma służyć ratowaniu, a następnie archiwizacji, katalogowaniu, opracowaniu i udostępnieniu zagrożonych zniszczeniem nagranych relacji świadków (audio i wideo). Nagrania będą dostępne dla wszystkich w czytelni multimedialnej mieszczącej się w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Oprócz zebrania rozproszonych nagrań, realizujemy nowe nagrania.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
nagrania wideo
wydawnictwa "drugiego obiegu"
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zbiór nieustannie się powiększa, instytucje lokalne oraz osoby prywatne przekazują nagrania audio oraz wideo. Obecnie posiadamy ok. 200 nagrań audio oraz wideo, część z nich zawiera fotografie archiwalne. Szacujemy, że pod koniec 2021 roku zbiór będzie zawierał ok. 450 nagrań. Póki co nagrania zostały przekazane przez Muzeum Warmii i Mazur oraz Stowarzyszenie "Moje miejsce na ziemi" w Dąbrównie. Obecnie realizowane są nagrania z najstarszym pokoleniem olsztyńskich lekarzy, najstarszymi Warmiakami i Mazurami. Zakres chronologiczny nagrań to z reguły okres lat 20. XX do dziś.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Anna Maciąg, Ewelina Gołębiowska
Telefon: 
695424310
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
ahawim.info@gmail.com
Udostępnianie: telefon: 
695426310
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Czytelnia Multimedialna Archiwum Państwowego w Olsztynie

ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn

Pn-pt 9.00-15.00

Data powstania: 
2020-01-01
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja MazuryMedia
Autor opisu: 
Anna Maciąg
Data sporządzenia opisu: 
2020-09-03