Archiwum Enkolu

Archiwum Enkolu

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Internetowa Encyklopedia Kolejnictwa Enkol.pl jest inicjatywą Jacka Fink-Finowickiego z Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych oraz Pawła Niemczuka ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. W 2010 roku utworzono Archiwum Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, które w 2012 roku przekształcono w Archiwum Enkolu. Przy projekcie pracuje stale poszerzany zespół wolontariuszy. Archiwum działa w oparciu o oprogramowanie MediaWiki. Użytkownicy mogą dodawać i publikować swoje zbiory.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
kartografia
ikonografia
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum Enkolu oparte jest na oprogramowaniu MediaWiki. Udostępnia archiwalia pochodzące z XX wieku – m.in. plany stacji i bocznic, fotografie, stemple kolejowe, datowniki, plany i schematy sieci kolejowych. Prezentowane materiały  pochodzą z domeny publicznej, a także od osób prywatnych.
Informacje o zbiorze: http://enkol.pl/Archiwum:Katalog

Sposoby kształtowania zasobu: 

Do zasobu Archiwum Enkolu włączane są dokumenty będące w posiadaniu osób prywatnych oraz organizacji społecznych związanych z kolejnictwem.  Dokumenty są skanowane przez wolontariuszy uczestniczących w tworzeniu Archiwum Enkolu a następnie przesyłane do serwisu. Aktualnie działalność wolontariuszy nie jest ukierunkowana i dostarczają oni wszelkie dokumenty związane z historią kolejnictwa, jakie uznają oni za interesujące, warte zachowania oraz udostępnienia. Archiwum Enkolu jest archiwum całkowicie cyfrowym, a co za tym idzie nie gromadzi papierowych oryginałów udostępnianych dokumentów. 

Archiwum powstało w celu ochrony przed całkowitym utraceniem materialnych świadectw rozwoju kolejnictwa w Polsce. Obecnie dokumenty te często są przechowywane w przypadkowych miejscach, w nieodpowiednich warunkach, zatem ich stan systematycznie się pogarsza.  Równorzędną przyczyną powstania Archiwum Enkolu jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do dokumentów źródłowych. Wszystkie dokumenty są dostępne bez ograniczeń i bezpłatnie na stronie Archiwum Enkolu. 

Katalogi i inwentarze: 

Zbiory są uporządkowane według kategorii: plany i mapy, regulaminy, rozkłady jazdy i wykazy ostrzeżeń stałych, stemple, świadectwa typu.

Archiwum Enkolu, http://enkol.pl/Archiwum:Katalog

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory są opracowane, możliwe jest dopełnienie opisu materiałów archiwalnych przez użytkowników Wikipedii.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory są zdigitalizowane. Archiwum nie przechowuje papierowych oryginałów. 

Zagrożone zbiory: 

Potencjalnie zagrożona zniszczeniem lub utratą jest zdecydowana większość starych dokumentów kolejowych. 

Narzędzia archiwizacji: 
inne
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Paweł Niemczuk – administrator
Osoba kierująca: e-mail: 
p.niemczuk@sgkw.eu
e-mail: 
p.niemczuk@sgkw.eu

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Godziny urzędowania: 

Zbiory są udostępniane 24 godziny na dobę na stronie internetowej Archiwum Enkolu

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są na stronie Archiwum Enkolu opartej na oprogramowniu WikiMedia. Większość archiwaliów to materiały z domeny publicznej.

Dostępność budynku: 

Nie dotyczy - Archiwum Enkolu jest archiwum całkowicie cyfrowym.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Nie wykonuje się. 

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Nie dotyczy - zbiory są udostępniane bez ograniczeń czasowych w Internecie. 

Kopie materiałów archiwalnych: 

Każdy zainteresowany mający dostęp do Internetu oraz drukarki może wykonać kopie we własnym zakresie. 

Plan rozwoju archiwum: 

Założyciele Archiwum Enkolu nieustannie poszukują materiałów nadających się do zdigitalizowania i udostępnienia. Starają się także pozyskiwać nowych wolontariuszy. Pewnym ograniczeniem jest fakt, że niektóre interesujące materiały nadal są przedmiotem praw autorskich i ich publikacja nie jest możliwa bez zgody właścicieli praw autorskich.

Założyciele Archiwum Enkolu rozważają powołanie organizacji społecznej, która przejęłaby dalsze prowadzenie Archiwum Enkolu, utrzymywanie serwerów oraz systemu informatycznego. Jako rozwiązanie alternatywne rozważają przekazanie Archiwum Enkolu jednej z uznanych, istniejących już oraganizacji społecznych zajmujących się historią kolejnictwa. 

Osoby prowadzące archiwum: 

Paweł Niemczuk, Jacek Fink - Finowicki oraz wolontariusze (w tym anonimowi)

Osoby wspierające archiwum: 

Serwery oraz system informatyczny są utrzymywane ze środków prywatnych wymienionych wyżej założycieli, a materiały dostarczają wolontariusze, często anonimowi (edycja zasobu jest możliwa dla każdego, kto posiada dostęp do internetu). 

Źródła: 

strona internetowa: www.enkol.pl/Archiwum:Katalog

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Całkowity