Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa

Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa

Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Archiwum Cyfrowe Polonii Warszawa powołano w styczniu 2014 roku. Inicjatywę podjęła grupa sympatyków Klubu Sportowego Polonia Warszawa, zainteresowana pogłębionym badaniem historii założonego w 1911 roku Klubu. Podstawowymi zadaniami Archiwum są zebranie, utrwalenie oraz – na dalszym etapie – udostępnianie materiałów dotyczących Rodowitego Klubu Stolicy. Cele te są i będą realizowane poprzez digitalizację oraz archiwizację materiałów wizualnych i dźwiękowych należących do kibiców, sympatyków, a także byłych i obecnych zawodników Polonii Warszawa.

Do tej pory grono historyków polonijnych dokonało już bardzo wiele w kwestii opisu historii klubu z Konwiktorskiej 6. Kontynuujemy wytężone prace, by docierać do kolejnych, nieodkrytych dotąd źródeł dziejów Polonii oraz m.in. digitalizować wspomnienia „świadków epoki”.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zasób archiwalny składają się przede wszystkim wycinki prasowe (kilka tysięcy), zdjęcia (kilkaset), a także artykuły, druki (biuletyny klubowe, programy meczowe) i książki poświęcone Polonii, jej piłkarzom, sympatykom i działaczom. 

Najważniejszym elementem jest arkusz – baza spotkań piłkarskich Polonii, w którym znajdują się odnośniki do materiałów źródłowych. Arkusz stanowi „spis treści” umożliwiający łatwe znalezienie materiałów (np. obok informacji o meczu umieszczana jest informacja, że w bazie POLONA dostępny jest afisz go reklamujący, a w „Przeglądzie Sportowym” nr 132, 133 zapowiedź i relacja z meczu – w osobnym folderze znajduje się wycinek z danych numerów).

W planach jest także stworzenie możliwie najbogatszego zbioru biogramów osób związanych z klubem i ze wszystkimi jego sekcjami, od początku istnienia Polonii aż po czasy współczesne – biogramy zawodników, trenerów, działaczy i zasłużonych sympatyków. 

Katalogi i inwentarze: 

Brak. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Zasób jest w trakcie opracowywania. 

Stopień zdigitalizowania: 

Digitalizacja jest wykonywana sukcesywnie. Obecnie około 3500 materiałów archiwalnych – plików graficznych – zostało opracowanych. 

Stan zachowania zbiorów: 

Najczęściej w prywatnych kolekcjach byłych członków Polonii Warszawa stan zachowania jest dobry. Przy digitalizacji zbiory poddawane są wstępnemu zabezpieczeniu konserwatorskiemu.  

e-mail: 
piotr.jamski@gmail.com, marcinmse@wp.pl
Lokalizacja i adres: 

, Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
zbiory nie są udostępniane
Udostępnianie: e-mail: 
piotr.jamski@gmail.com, marcinmse@wp.pl
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory nie są na tym etapie działań udostępniane publicznie, jedynie przez administratorów. Obecnie trwa faza aktywnego gromadzenia i szeregowania zbiorów. W terminie późniejszym zastanowimy się nad możliwie najbardziej efektywnym sposobem udostępniania zbiorów.

Data powstania: 
styczeń 2014
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Minimalny