Archiwum Adama Leśniaka

Archiwum Adama Leśniaka

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba prywatna

„Archiwum Adama Leśniaka” jest blogiem historycznym i cyfrowym archiwum online prezentującym przede wszystkim dokumenty z prywatnych zbiorów autora.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
dokumenty osobiste i urzędowe
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Dokumenty (sprzed 1945 r.) związane z historią Ziemi Oświęcimskiej, Małopolski, Galicji, Austro-Węgier oraz Legionów Polskich z I wojny światowej.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Adam Leśniak
e-mail: 
kontakt@archiwumadamalesniaka.pl
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

32-600 Oświęcim

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
kontakt@archiwumadamalesniaka.pl
Instytucja sporządzająca opis: 
Centrum Archiwistyki Społecznej