Archiwum życia i twórczości Alfreda Bielca

Archiwum życia i twórczości Alfreda Bielca

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba prywatna

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografie
dokumenty osobiste i urzędowe
muzealia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Archiwum poświęcone życiu i twórczości Afreda Bielca: związane z jego rodzinną miejscowością, w której się wychował, z latami młodości, z pierwszą pracą, z rozwojem w rzemiośle, karierą artysty i dziełami, które stworzył w swoim życiu. Powstałe w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Kinga Bielec
e-mail: 
umkowska@gmail.com
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

Mielec, 39-300

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie