Andreovia.pl

Andreovia.pl

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Strona www.andreovia.pl została uruchomiona w lipcu 2009. Na portalu zostały wyodrębnione działy tematyczne: Historia Regionu Jędrzejowskiego – tutaj umieszczane są stare fotografie i dokumenty, publikacje i książki, które są prezentowane za zgodą autorów, czy stare mapy; Genealogia – w tym dziale udostępnione zostały podstawowe informacje, rodzaj przewodnika; Współczesne pasje mieszkańców regionu – fotografia, malarstwo, rękodzieło; Meteorologia – własna stacja meteo pokazuje online bieżące warunki, a dane są rejestrowane i na życzenie udostępniane organizacjom lub osobom.

Na portalu dostępne jest FORUM – miejsce wymiany informacji, współpracy jak również dodatkowa możliwość utrwalania wiedzy w postaci zapisów z dyskusji, głównie w odniesie do historii i wydarzeń współczesnych powiązanych z historią (http://www.andreovia.pl/jedrzejow-forum). 

 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Podstawą działania archiwum Andreovii stały się zbiory fotograficzne udostępnione przez Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Poszczególne działy obejmują:

  • Historia Regionu Jędrzejowskiego – na portalu upowszechniane są materiały archiwalne pozyskane najczęściej na drodze osobistych relacji z mieszkańcami. Większa część archiwaliów ma związek z historią regionu. Granice chronologiczne materiałów zamykają się w XX wieku i sięgają wstecz do wieku XIX, XVIII, XVII... Ważną częścią działu są również stare i współczesne mapy regionu: (http://www.andreovia.pl/mapy)
    W galerii historycznej umieszczonych jest 4068 archiwaliów opisanych i otagowanych (http://www.andreovia.pl/galeria/tags.php?display_mode=groups). 
  • Genealogia – (http://www.andreovia.pl/genealogia) udostępniane są poradniki – artykuły pokazujące krok po kroku działania pasjonatów genealogii i zachęcające do własnych poszukiwań. 
Katalogi i inwentarze: 

Publikowane materiały ujęte są w działy, dodatkowo przypisane są tagi do każdego archiwalium. Specyficzna budowa stron www ułatwia poruszanie się. Dostępna jest wewnętrzna wyszukiwarka. Odbiciem całego zasobu historycznego jest własny katalog w postaci odrębnej aplikacji (desktop), ale nie jest udostępniany, a służy do zabezpieczenia (coś w rodzaju części opisowej zbiorów) oraz zarządzania (masowa publikacja opisów i tagów do poszczególnych pozycji).

Stopień opracowania zbiorów: 

Wszystkie zbiory mają postać cyfrową. Każda pozycja jest przypisana do jakiegoś działu, ma unikalny identyfikator (w skali całego zbioru), datowanie (o ile jest możliwe), opis i tagi.  

Stopień zdigitalizowania: 

Zdigitalizowanych zostało 100% zbiorów.

Stan zachowania zbiorów: 

Stan zachowania bardzo dobry (postać cyfrowa). 

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Krzysztof Maziarz – dyrektor
e-mail: 
biuro@andreovia.pl
Telefon: 
518712130
Lokalizacja i adres: 

Ogrodowa 9, 28-300 Jędrzejów

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Krzysztof Maziarz, tel. 518 712 130

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są w domenie publicznej www.andreovia.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA