Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami

Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami

Opis organizacji

Amerykański Instytut Kultury Polskiej (The American Institute of Polish Culture - AIPC) został założony w Miami w 1972 roku przez Blankę A.Rosenstiel (z d. Dowiak). Celem Instytutu jest promocja dziedzictwa kulturowego Polski i Polaków w Stanach Zjednocznonych oraz promocją wkładu naukowego, edukacyjnego oraz artystycznego Polonii amerykańskiej. Działalność Instytutu obejmuje m.in. fundowanie stypendiów dla utalentowanej młodzieży (od 1992 roku), organizację dorocznego Międzynarodowego Bal Polonaise (od 1973 roku), finansowanie cyklu wykładów o Polsce na Florida International University (od 2010 roku). Ponadto Instytut prowadzi działalność wydawniczą, publikując książki o tematyce polskiej oraz rocznik "Dobre Wiadomości" ("Good News").

 

Informację przygotowano w ramach zadania współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
dokumenty osobiste
nagrania audio
nagrania wideo
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób archiwalny obejmuje dokumentację związaną z działalnością Instytutu. Składają się na nią dokumenty oraz korespondencja dotycząca polskich wydarzeń lub uroczystości, organizowanych na Florydzie (np. doroczny Międzynarodowy Bal Polonaise). Ponadto archiwum zawiera dokumentację związaną z założeniem i finansowaniem w latach 1998-2008 Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie w Wirginii. Zasób obejmuje także kolekcję fotografii oraz taśm audio i wideo. 

Instytucja posiada ponadto bibliotekę zawierającą książki w języku polskim oraz angielskim, a także redagowane przez Instytut czasopismo "Good News". Publikacje dostępne są również online na stronie  www.ampolinstitute.org

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Blanka A. Rosenstiel
e-mail: 
info@ampolinstitute.org
Telefon: 
(305) 864-2349
Strona internetowa: 
Lokalizacja i adres: 

1440 79th Street Causeway, Suite 117, 33141 Miami, Stany Zjednoczone

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Otwarte poniedziałek-piątek w godz. 9.00-17.00. 

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Aby skorzystać z biblioteki, należy wcześniej umówić się telefonicznie lub korespondencyjnie.

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA