Akademicki Związek Sportowy. Zarząd Główny

Akademicki Związek Sportowy. Zarząd Główny

MINI ARCHIWUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO AZS

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Akademicki Związek Sportowy to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce. Został założony w 1909 roku w Krakowie. Dziś AZS to stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klubach i trenujących w około 3 tys. sekcji sportowych. Do głównych celów Akademickiego Związku Sportowego należy upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej, polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej, rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim, które realizowane są poprzez organizowanie / propagowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki, uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i za granicą, jak również organizowanie obozów sportowych, adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
dokumenty osobiste
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Zasób obejmuje fotografie, listy, wyniki zawodów, archiwalne wydania numerów „Akademickiego Przeglądu Sportowego”.  W trakcie opracowywania jest wersja elektroniczna tych zasobów.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Gromadzenie materiałów własnych (wydawnictwa, książki, fotografie). Często są to też materiały przekazywane przez jednostki terenowe AZS przy okazji swoich jubileuszy.

Katalogi i inwentarze: 

Brak.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory zostały częściowo opracowane, między innymi na potrzeby albumu „100 lat AZS”.  Opracowano schemat archiwizacji dokumentacji cyfrowej.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory nie są w sposób profesjonalny zdigitalizowane. Digitalizacja w trakcie - wykonywana przez pracowników stowarzyszenia.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry. 

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Magazyn oraz komputer w funkcją serwera.

Narzędzia archiwizacji: 
Excel
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
prof. Tadeusz Słomka / dr Bartłomiej Korpak
Osoba kierująca - stanowisko: 
Prezes / Sekretarz Generalny
Osoba kierująca: e-mail: 
tslomka@agh.edu.pl / bartlomiej.korpak@azs.pl
e-mail: 
zg@azs.pl
Telefon: 
22 849 71 36, 513 066 210
Fax: 
22 849 71 36
Lokalizacja i adres: 

ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Halina Hanusz, tel.: 502 250 604- zbiory tradycyjne. Marek Szlachta tel. 535-091-957 e-mail: marek.szlachta@azs.pl - zbiory elektroniczne

Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są na miejscu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z dr Haliną Hanusz lub Markiem Szlachtą.

Dostępność budynku: 

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

Nie są wykonywane.

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Brak, możliwość zapoznania się z zasobami w sali konferencyjnej.

Kopie materiałów archiwalnych: 

Materiały są w trakcie digitalizowania.

Data powstania: 
1909
Plan rozwoju archiwum: 

Pełna digitalizacja zasobów znajdujących się w biurze Zarządu Głownego AZS. Współpraca i udostępnienie zasobów w ramach projektu naukowego "Wirtualne Muzeum Akademickiego Związku Sportowego" realizowanego przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowksiej w Lublinie.

Osoby prowadzące archiwum: 

dr Halina Hanusz (a. samodzielne stanowisko ds. wydawnictw, b. wyższe, c. 61-70 lat) Marek Szlachta (a. kierownik działu, b. wyższe, c. 31-40 lat)

Osoby wspierające archiwum: 

Brak.

Instytucja sporządzająca opis: 
Akademicki Związek Sportowy. Zarząd Główny
Kompletność opisu: 
Częściowy