Akademicki Klub Górski w Łodzi

Akademicki Klub Górski w Łodzi

Łódzkie Archiwum Wysokogórskie

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa

 

Akademicki Klub Górski w Łodzi powstał 28.03.1972 r. początkowo jako Akademicki Klub Turystów Górskich. Od 1974 r. funkcjonuje pod obecną nazwą. Od 1976 roku Klub zrzeszony jest w Polskim Związku Alpinizmu. Głównym celem istnienia Klubu jest zrzeszanie ludzi interesujących się górami i wspinaniem. Klub aktywnie wspiera swoich członków i pomaga im realizować plany wspinaczkowe i wyprawowe. Corocznie organizuje kursy wspinaczki skałkowej, jak również kursy tatrzańskie. Posiada własną sztuczną ściankę, na której członkowie klubu mogą trenować i doskonalić swoje umiejętności wspinaczkowe. Klub regularnie organizuje zawody boulderowe ("Mocna Sobota", "Boulders Monsters"), na które zjeżdża elita polskich wspinaczy. Na przestrzeni lat członkowie Klubu wspinali się w wielu rejonach całego świata. Począwszy od skałek Jury i Tatr poprzez Alpy, Dolomity, Kaukaz, Góry Iranu, Spitsbergen, Alaskę, Andy Peruwiańskie aż po Pamir, Karakorum, Tień-Szań i Himalaje. Klub prowadzi także szerszą działalność edukacyjno-oświatową i kulturalną. Dnia 06.06.2018 podczas Walnego Zebrania AKG powołano Sekcję Historyczną Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi, która zajmuje się zbieraniem i archiwizacją danych na temat historii łódzkiego środowiska wspinaczkowego.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
pamiętniki
dzienniki
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste i urzędowe (np. dowód osobisty
świadectwo szkolne
zaświadczenie)
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Członkowie Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi rozpoczęli zbieranie archiwalnych materiałów w listopadzie 2016 r. Początkowo były to fotografia, artefakty oraz historie mówione gromadzone w celu zorganizowania wystawy pt. Climbing Stories, która powstała we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wystawa była próbą opowiedzenia o historii łódzkiego środowiska wspinaczkowego i składała się z archiwalnych fotografii oraz artefaktów fizycznych (elementów wyposażenia wspinaczkowego używanego do akcji górskich w latach 50. - 80. XX w.) wyłożonych w gablotach, ośmiu plansz tematycznych o wymiarach 100x100 cm oraz filmu dokumentalnego pt. "Łódzkie historie wspinaczkowe" (w reżyserii Emila Palenicy; film dostępny na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yLuu8DcM4-A). Zgromadzony zasób stał się zaczynem dalszych działań i kolejnych zbieranych materiałów. Głównie są to zdjęcie, które wypożyczamy od członków łódzkiego środowiska wspinaczkowego i poddajemy digitalizacji. W naszych zbiorach posiadamy około 2500 skanów fotografii górskiej, wspinaczkowej, wyprawowej. Najstarsze zdjęcie pochodzi z lat 20. XX w. Najwięcej mamy zdjęć z lat 50., 60. 70. Na całość zasobu archiwalnego składa się 12 kolekcji – udostępnionych nam przez łódzkich wspinaczy. Aktualnie pracujemy nad udostępnianiem ich na stronie http://archiwumgorskie.pl/

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Paweł Pustelnik, Prezes Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi; Anna Kacperczyk, Przewodnicząca Sekcji Historycznej AKG
e-mail: 
archiwumgorskie@gmail.com
Lokalizacja i adres: 

Piotrkowska 132/53, 90-062 Łódź

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Udostępnianie: e-mail: 
archiwumgorskie@gmail.com
Instytucja sporządzająca opis: 
Akademicki Klub Górski w Łodzi
Data sporządzenia opisu: 
16-01-2021