Agnieszka Kowarska

Agnieszka Kowarska

Mnemosyne

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Celem podejmowanych działań jest udostępnienie artefaktów dotyczących życia kulturalnego i społecznego mieszkańców Łodzi i okolic oraz zachowanie ich dla kolejnych pokoleń. Działalność grupy i Mnemosyne została zainicjowana przez Agnieszkę Kowarską jesienią 2020 roku. Obecnie skupia wokół działań grupy łącznie 3 osoby.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
korespondencja
ikonografia (grafiki
rysunki
plakaty
zaproszenia
kartki pocztowe itd.)
dokumenty osobiste i urzędowe (np. dowód osobisty
świadectwo szkolne
zaświadczenie)
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W zasobie znajdują fotografie rodzinne, portrety z okresu po 1945 roku do czasów współczesnych, dokumenty osobiste (dowody, legitymacje, książeczki ubezpieczeniowe, itp.) mieszkańców Łodzi oraz ikonografię teatralną oraz związaną z ilustracją książkową począwszy od 1920 roku. Materiały pochodzą od darczyńców, z prywatnych kolekcji osób zaangażowanych w działania grupy oraz odzyskanych przed zniszczeniem w postaci znalezisk "śmietnikowych". Obecnie archiwum posiada około 150 obiektów.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Agnieszka Kowarska - osoba prywatna
e-mail: 
a.kowarska@gmail.com
Lokalizacja i adres: 

93-329, Łódź

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Godziny urzędowania: 

Zbiory mogą zostać udostępnione po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową, o ile darczyńca nie uczynił zastrzeżeń dot. udostępniania zbioru.

Udostępnianie: e-mail: 
a.kowarska@gmail.com
Udostępnianie: telefon: 
+48791080773
Instytucja sporządzająca opis: 
Agnieszka Kowarska - osoba prywatna