AFMKS - kolekcja pocztówek i zdjęć kolejowych

AFMKS - kolekcja pocztówek i zdjęć kolejowych

Kolekcja prywatna Artura Soszyńskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
osoba/osoby prywatne

Zbiór prywatny. Kolekcję tworzona od 2012 roku. Tematem są przede wszystkim pocztówki i zdjęcia architektury (dworce, wieże ciśnień, budynki pomocnicze) i infrastruktury (mosty, tabor) kolejowej terenów dawnej Kongresówki i częściowo obecnej Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji. W kolekcji znajdują się też inne rzeczy związane z historią kolei (mapy, bilety, dokumenty). 

Nazwy „Afmks” wzięła się z nicka, którego twórca kolekcji używa na forach kolekcjonerskich, hobbystycznych i nie tylko, pod nim jest znany w wielu środowiskach. Sam „afmks” jest skrótem od: Artur Franciszek Maksymilian Krzywda Soszyński.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
muzealia
ikonografia
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

W skład zasobu wchodzi około 2000 materiałów ikonograficznych architektury kolejowej (pocztówki, zdjęcia) i przedmiotów związanych z historią kolei od końca XIX wieku do XXI wieku.

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory opracowane w ok. 50 %.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory zdigitalizowane w ok. 50 %.

Stan zachowania zbiorów: 

Stan zachowania zbioru jest w ogromnej większości dobry i bardzo dobry.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Artur Soszyński
e-mail: 
afmks.info@gmail.com
Telefon: 
447550703498

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Artur Soszyński

Udostępnianie: e-mail: 
afmks.info@gmail.com
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory udostępniane są na stronie: www.facebook.com/Afmks/. Prezentowane przedmioty, pochodzące z kolekcji prywatnej, objęte są licencją Creative Commons: "Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0)".

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA