„Wyspa Skarbów” Gdański Archipelag Kultury

„Wyspa Skarbów” Gdański Archipelag Kultury

Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
instytucja samorządowa

„Wyspa Skarbów" – łącząca funkcje domu kultury, galerii i muzeum - swoją działalność kulturalną rozpoczęła w 2004r. Jest najmłodszą placówką Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz jedyną instytucją kultury na Wyspie Sobieszewskiej. W 2006 roku „Wyspa Skarbów” objęła opiekę nad zbiorami Izby Pamięci Wincentego Pola w Gdańsku Sobieszewie. Izba Pamięci Wincentego Pola powstała w 1974 roku, dzięki inicjatywie Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Gdańsku Sobieszewie. Pierwszą siedzibą Izby była Szkoła Podstawowa nr 87, a od roku 1977 Filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 2012 r. dotychczasowa nazwa została zastąpiona nową, tj.: Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK. Centrum prowadzi działania edukacyjne i muzealne. Znaczna część eksponatów związana jest z poetą i geografem Wincentym Polem. Oprócz stałej ekspozycji, Centrum posiada w swoich zbiorach eksponaty dokumentujące dawne codzienne życie mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych. Centrum jest miejscem spotkań i odczytów. Od 2006 roku Centrum (wówczas – Izba Pamięci Wincentego Pola) znajduje się w strukturze Gdańskiego Archipelagu Kultury. 

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
muzealia
ikonografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK posiada eksponaty związane z życiem i twórczością Wincentego Pola (zgodnie ze stanem z października 2013 roku około 200 jednostek), a także eksponaty dokumentujące dawne codzienne życie mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych. Pierwsze zbiory gromadzone były w latach 70. i 80 XX wieku. Zasób archiwalny obejmuje spuściznę Wincentego Pola, m.in. dzieła literackie, pisma geograficzne. Największą ilość prezentowanych eksponatów archiwalnych przekazał Adam Pol, prawnuk Wincentego – w tym wczesne wydania dzieł poety z lat 40 – 70 XIX wieku. Izba posiada również kolekcję ekslibrisu (zgodnie ze stanem z połowy lutego 2016 roku, zbiory ekslibrisu Centrum Wystawienniczego wynoszą około 2000 prac).

Informacje o zbiorze: http://wyspaskarbow.gak.gda.pl/wincenty-pol/39-wincenty/406-eksponaty 

Sposoby kształtowania zasobu: 
  • zakup własny
  • darowizy osób prywatnych 
  • darowizny instytucji
  • Geneza powstania zasobu wiąże się z powstaniem Izby Pamięci Wincentego Pola w 1974 r. (dawna nazwa Centrum Wystawienniczego)
Katalogi i inwentarze: 

Pomocami ewidencyjnymi są katalogi kartkowe i inwentarz archiwalny. 

Stopień opracowania zbiorów: 

Na dzień 01 października 2016 zostało skatalogowanych  300 pozycji. 

Stopień zdigitalizowania: 

Zgodnie ze stanem z października 2016 roku, zostało zdigitalizowanych 90% zbiorów. 

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry. 

Narzędzia archiwizacji: 
Excel
Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Beata Szalkowska
Osoba kierująca - stanowisko: 
Kierownik
Osoba kierująca: e-mail: 
wyspaskarbow@gak.gda.pl
e-mail: 
wyspaskarbow@gak.gda.pl
Telefon: 
58 323 91 15
Lokalizacja i adres: 

ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk Sobieszewo, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Godziny urzędowania: 

pn-pt: 10.00 - 20.00

sb-nd: 11.00 - 14.00 (w okresie czerwiec-wrzesień)

 

Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Paweł Jarczewski

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
Kustosz
Udostępnianie: e-mail: 
pawel.jarczewski@gak.gda.pl
Udostępnianie: telefon: 
58 323 91 15
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Zbiory są udostępniane w siedzibie organizacji. „Wyspa Skarbów” otwarta jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-20.00, we wtorki i czwartki w godziach 9.00-20.00.

Zwiedzanie Centrum Wystawienniczego Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK z przewodnikiem możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-16.00.

 Istnieje  możliwość reprografii archiwaliów – kserokopie, fotokopie i skanowanie.

Nie są natomiast wykonywane kserokopie i skanowanie XIX-wiecznych wydań dzieł Wincentego Pola; w tym przypadku można jedynie dokonać fotokopii.

Usługi archiwalne

Kwerendy na zlecenie: 

TAK

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

TAK

Kopie materiałów archiwalnych: 

 Istnieje  możliwość reprografii archiwaliów – kserokopie, fotokopie i skanowanie.

Nie są natomiast wykonywane kserokopie i skanowanie XIX-wiecznych wydań dzieł Wincentego Pola; w tym przypadku można jedynie dokonać fotokopii.

Data powstania: 
2004
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy