„Pro Memoria” Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939

„Pro Memoria” Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939

Archiwum Muzeum Militarnych Dziejów Śląska

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Jego działalność skupia się na upamiętnianiu bitwy pod Pszczyną, która odbyła się w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku. Organizacja gromadzi na ten temat pamiątki, publikuje relacje i wspomnienia uczestników walk. Stowarzyszenie założyło Muzeum Militarnych Dziejów Śląska. Organizuje comiesięczne prelekcje, lekcje historii z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, wystawy okolicznościowe, współpracuje ze Związkiem Sybiraków, utrwala w formie multimedialnej relacje od żyjących jeszcze uczestników II wojny światowej a także Żołnierzy Wyklętych.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
muzealia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
wydawnictwa "drugiego obiegu"
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na zbiory stowarzyszenia składają się materiały dotyczące kampanii wrześniowej 1939 roku, a zwłaszcza bitwy pod Pszczyną, II wojny światowej, ZBOWiD-u: fotografie, mapy, wspomnienia i relacje Informacja o zasobie jest w trakcie weryfikacji. Dodatkowo przygotowywana jest przy archiwum biblioteka o tematyce historycznej.

Sposoby kształtowania zasobu: 

Z chwilą powstania muzeum pojawiła się też konieczność stworzenia archiwum gromadzącego materiały związane z tematyką muzealną. Wziąwszy pod uwagę fakt, że ciągle remontowane są kolejne budynki muzeum - nie jesteśmy w stanie zająć się opracowaniem zasobów, choć powoli czynimy to - na miarę możliwości. Dodatkowo opracowujemy relacje, wspomnienia w formie książkowej.

Katalogi i inwentarze: 

W trakcie opracowywania

Stopień opracowania zbiorów: 

W trakcie opracowywania

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry

Przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów: 

Osobne pomieszczenie - dodatkowo zabezpieczone

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Marian Małecki
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
promemoria1939@gmail.com
Telefon: 
795574740
Lokalizacja i adres: 

ul. Aleksandra Zawadzkiego 9, 43-229 Ćwiklice, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Jest już gotowa czytelnia, korzystanie jest możliwe wyłącznie na miejscu. Dotyczy to także zbiorów bibliotecznych.

Dostępność budynku: 

Budynek jest dostępny - archiwum mieści się na terenie muzeum. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Usługi archiwalne

Biblioteka i stanowiska czytelnicze: 

Stanowiska czytelnicze w trakcie przygotowywania

Data powstania: 
2011
Plan rozwoju archiwum: 

Jako stowarzyszenie prowadzimy bardzo wiele różnych inicjatyw, wraz z dzialalnością archiwalną. W tej chwili poszerzamy muzeum, a po zakończeniu prac zajmiemy się dokładnym zinwentaryzowaniem zbiorów.

Instytucja sporządzająca opis: 
PRO MEMORIA. Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939
Autor opisu: 
Marian Małecki
Kompletność opisu: 
Częściowy