Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Towarzystwo zostało założone w 1975 roku. Jego celem jest popularyzacja nauki i kultury, wspieranie badań naukowych dotyczących Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie materiałów naukowych. Prowadzi działalność wydawniczą, organizuje konferencje i spotkania. Prowadzi również Bibliotekę Naukową.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
kartografia
ikonografia
nagrania audio
nagrania wideo
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów prowadzi bibliotekę naukową zawierająca około 19 000 woluminów (w tym 2017 z księgozbioru prof. Piotra Bańkowskiego), w tym starodruki i wydawnictwa XIX-wieczne. W zbiorach towarzystwa starodruki oraz wydawnictwa z XIX i początku XX wieku stanowią 30% zasobu. Zbiory pozyskiwane są poprzez zakupy antykwaryczne, dary od członków, instytucji państwowych i samorządowych, prywatnych osób. Część zbiorów archiwalnych była zgromadzona przez prof. Piotra Bańkowskiego, archiwistę, który przekazał Towarzystwu na mocy testamentu książki, meble, obrazy, listy i inne zgromadzone materiały archiwalne z XIX wieku i początku XX wieku. Część zasobów zgromadzono w teczkach, przeważnie druki ulotne. Zbiory archiwalne są niezinwentaryzowane i udostępniane według wiedzy osób zatrudnionych lub społecznie. Informacja o zbiorze bibliotecznym: http://ltn.lomza.pl/biblioteka-ltn/

Katalogi i inwentarze: 

Tworzona jest własna baza elektroniczna księgozbioru w oparciu o program biblioteczny MAK USMARC, co pozwoliło w drugim półroczu 2014 r. na przystąpienie do Katalogu Centralnego Bibliotek MAK+. Przekazane do bazy MAK+ tytuły są widoczne online w multiprzeglądarce KARO i FIDKAR oraz na stronie internetowej towarzystwa. Użytkownik tejże strony ma dostęp do katalogu online Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz do katalogu online MAK+, Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KARO) i katalogu FIDKAR.  Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów/Biblioteka ŁTN, http://ltn.lomza.pl/biblioteka-ltn/ [dostęp: 2016-01-21]

Stopień opracowania zbiorów: 

Zbiory nie są opracowane.

Stopień zdigitalizowania: 

Zbiory nie są zdigitalizowane.

Stan zachowania zbiorów: 

Dobry.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Osoba kierująca - stanowisko: 
prezes
e-mail: 
wagowie@ltn.lomza.pl
Telefon: 
86 216 32 56
Lokalizacja i adres: 

ul. Długa 13, 18-400 Łomża, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
na miejscu
Dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie: 

Kamil Marek Leszczyński

Stanowisko osoby odpowiedzialnej za udostępnianie: 
dyrektor biura ŁTN im. Wagów
Udostępnianie: e-mail: 
wagowie@ltn.lomza.pl
Udostępnianie: telefon: 
86 216 32 56
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Biblioteka Naukowa Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów przy ul. Długiej 13 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–16.00. Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru w czytelni, w obecności bibliotekarza. 

Data powstania: 
1975
Źródła: 

strona internetowa: www.ltn.lomza.pl

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy