Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego powstało w 1990 roku w celu upamiętnienia historii i tradycji lokalnej. Z myślą o pielęgnowaniu patriotycznych wartości działa na polu edukacyjnym. Organizuje kwesty i akcje upamiętniające ważne momenty w historii.

Część informacji z działalność ŁTR zamieszczana jest okresowo na stronie Urzędu Miasta w Łapach (www.lapy.pl).

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
wspomnienia
filatelistyka
kartografia
dokumenty osobiste
dokumenty życia społecznego
dokumentacja aktowa
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Łapskie Towarzystwo Regionalne udostępnia fotografie z lat 1918- 1939. Część fotografii pochodzi z prywatnych kolekcji, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Centralnego Litewskiego Archiwum Państwowego w Wilnie. 

Towarzystwo posiada zbiór materiałów archiwalnych zgromadzonych w wyniku 150 rocznicy kolei warszawsko- petersburskiej w Łapach. Są to m.in. fotografie, znaczki z pieczęciami stacji w Łapach z 1915 r., książka telegraficzna z 1915 r., fragment mapy drogowo-kolejowej Królestwa Polskiego oraz linii kolejowej w Łapach, rozkłady jazdy pociągów z końca XIX wieku, pieczęć warsztatów w Łapach z 1870 r., rejestr chrztu z 1864 r., mapa z 1862 r., pocztówki, plan stacji, karty zarobków pracy, legitymacje, bilety. Materiały pochodzą m.in. ze zbiorów: Archiwum Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawław w Łapach, Archiwum Diecezjalnego w Łomży, Archiwum Parafii pw. św. Michała Arch. w Płonce Kościelnej, Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Białymstoku, Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie oraz zbiorów prywatnych.

Na 100 lecie erygowania parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach prezentowane są fotografie i dokumenty z archiwum parafialnego z 1906 r. oraz lat 20-90 XX wieku, udostępnione dzięki proboszczowi parafii oraz prywatnym darczyńcom. 

Na stronie internetowej zamieszczony został fragment kroniki rodzinnej spisanej przez Stanisława Mieczkowskiego w 1996 r., udostępnionej przez Annę Mieczkowską- Chabros oraz wspomnienia i fotografie dotyczące łapskiego cmentarza. 

 Informacje o zasobie są w trakcie weryfikacji.

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Dorota Kondratiuk – prezes zarządu
e-mail: 
nilski@interia.pl
Telefon: 
85 715 23 00
Lokalizacja i adres: 

ul. Gen. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, Polska

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 


 

Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA