Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl

Opis organizacji

Rodzaj instytucji: 
organizacja pozarządowa
stowarzyszenie

Działania stowarzyszenia obejmują różne gałęzie kultury, sztuki, historii, geografii i socjologii. Organizacja gromadzi wiedzę o historii i kulturze Łodzi i województwa łódzkiego. Organizuje wykłady teoretyczne, gry miejskie, happeningi, koncerty i imprezy związane z miastem Łódź. Stowarzyszenie założyli młodzi ludzie, mieszkańcy miasta, którzy postanowili zebrać różne formy działalności społecznej w jednym miejscu. Przygotowują co roku festiwal Miastograf, organizują warsztaty Historii Mówionej. Stowarzyszenie jest także pomysłodawcą projektu „Lomuj”, czyli łódzkich spotkań fotografii awangardowej Lomografie. Z inicjatywy stowarzyszenia „Topografie" powstało Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl - cyfrowe archiwum materiałów o Łodzi, działąjące na zasadzie portalu społecznościowego.

Opis zasobu

Typ zasobu: 
fotografia
nagrania audio
Zasób archiwalny i inne zbiory: 

Na portalu Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl zaprezentowane są archiwalne fotografie, archiwalne wycinki prasowe oraz zebrane w zakładce Historie mówione nagrania dźwiękowe utrwalające wypowiedzi mieszkańców Łodzi. Fotografie, pochodzące z XX oraz końca XIX wieku, dotyczą Łodzi – jej budynków, obiektów, mieszkańców. Fotografie oraz wycinki prasowe zaopatrzone są w opisy, informacje o źródle pochodzenia i czasie powstania. Dodatkowo opisywane materiały są przyporządkowane do konkretnych adresów na interaktywnej mapie, co umożliwia użytkownikowi portalu łatwiejszą lokalizację danego obiektu. Internetowe archiwum Miastograf.pl jest sukcesywnie rozbudowywane. Na portalu umieszczane są materiały pochodzące z domowych archiwów i prywatnych kolekcji łodzian. Zaczynem archiwum jest kolekcja ponad 1000 powojennych zdjęć z lat 50 i 60, dokumentująca Łódź tuż przed jej wyburzeniami pod poszerzenie ul. Głównej i innych śródmiejskich ulic, udostępniona przez łódzkiego Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz kolekcja kilkudziesięciu nagrań z wypowiedziami mieszkańców Łodzi, zebranymi przez członków stowarzyszenia „Topografie". Od 2011 roku Stowarzyszenie we współpracy z Katedrą Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego nagrało około 100 wywiadów, które sukcesywnie mają być umieszczane na portalu. 

Katalogi i inwentarze: 

Użytkownik portalu Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl może skorzystać z wyszukiwarki słów kluczowych oraz z interaktywnej mapy miejskiej, umożliwiającej lokalizację danego obiektu. Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl, www.miastograf.pl [dostęp: 2016-02-11]

Osoba/osoby kierujące intytucją/organizacją: 
Joanna Ufnalska
Osoba kierująca - stanowisko: 
przewodnicząca
e-mail: 
stowarzyszenie@topografie.pl
Telefon: 
504550875
Lokalizacja i adres: 

Poziom Wyżej, ul. Piotrkowska 56 m 56; 90-105, Łódź

Udostępnianie

Sposób udostępniania: 
w internecie
Sposób i warunki korzystania z zasobu: 

Dotyczące Łodzi archiwalne materiały oraz nagrania wypowiedzi mieszkańców miasta udostępnione są na portalu Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl pod adresem www.miastograf.pl.

Źródła: 
Instytucja sporządzająca opis: 
Fundacja Ośrodka KARTA
Kompletność opisu: 
Częściowy