Baza archiwów

Znaleziono 616 archiwów
Nr. Nazwa instytucji Nazwa archiwum Miejscowość
11 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca Centralne Archiwum Fotografii PTTK Łódź
12 Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie” Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl Łódź
13 Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego Łódź
14 Biblioteka Publiczna w Łochowie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Łochów
15 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Łazy