]]>
SZKOLENIA Z PROWADZENIA ARCHIWUM SPOŁECZNEGO 1-3 KWIETNIA 2017 - nabór zamknięty
 
Wkrótce ogłosimy nabór na szkolenie w terminie 9-11 czerwca 2017.
 
Zapraszamy przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu prowadzenia archiwum społecznego. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy organizacje o profilu „historycznym” jak i te, które prowadzą działania obywatelskie na innych polach (np. działalność charytatywna, ekologia, rzecznictwo). Po szkoleniu uczestnicy będą przygotowani do założenia nowoczesnego archiwum społecznego i w ten sposób do zachowania pamięci o dorobku i działaniach stowarzyszenia/fundacji. Oprócz zagadnień takich jak opracowanie i digitalizacja zbioru, nauczymy także skutecznego aplikowania o środki na ten cel. Zachęcamy wszystkich przedstawicieli NGO – duże organizacje działające ogólnopolsko, jak i te mniejsze, funkcjonujące w społecznościach lokalnych. Razem udokumentujemy bogatą historię polskiego ruchu obywatelskiego.
 
 
Podczas szkolenia Ośrodek KARTA pomoże sprofesjonalizować dotychczasowe działania lub też stworzyć nowe miejsce, gdzie przeszłość spotka się z nowoczesnością.

Jeśli któreś z poniższych zdań odnosi się do Państwa sytuacji, to nasze szkolenie jest właśnie dla Was: 
 • długo działamy, wiele zrobiliśmy, mamy rozproszone dokumenty, zdjęcia, wspomnienia, znamy fakty, ale nie mamy „własnej historii”;
 • gromadzimy stare fotografie, dokumenty, pocztówki, dzienniki, relacje… i chcemy wiedzieć, jak je porządkować, skanować, zabezpieczać, udostępniać, promować oraz jak zdobywać środki na ten cel;
 • interesujemy się historią (lokalną, rodzinną, kobiet, sportu, życia artystycznego…) i chcemy zacząć gromadzić zbiory na ten temat;
 • prowadzimy archiwum społeczne, ale chcemy je unowocześnić, sprofesjonalizować, promować zbiory na atrakcyjnej stronie internetowej, poznać doświadczenia innych archiwów;
Ośrodek, czerpiąc z ponad 25-letniego doświadczenia, oferuje pomoc w tworzeniu i/lub profesjonalizacji archiwów organizacji pozarządowych, archiwów biograficznych, środowiskowych, tematycznych oraz archiwów historii lokalnej. Oznacza to pozyskiwanie, opracowanie i upowszechnianie źródłowych materiałów, jak: dokumenty, dzienniki, listy, kroniki, zdjęcia, akta osobiste itp. oraz nagrywanie relacji świadków historii. Szkolenie nie obejmuje zagadnień z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego.


Wiedza i umiejętności zdobywane w czasie szkolenia:
 • opracowanie zbiorów: porządkowanie i opis materiałów historii lokalnej, historii ruchu obywatelskiego, historii rodzinnej i innej, standardy wymagane w konkursach dotacyjnych (ISAD (G)), praca w komputerowej bazie danych (szkolenie odbędzie się na darmowym programie Ośrodka KARTA: Otwarty System Archiwizacji, który już wkrótce stanie się atrakcyjnym portalem do prezentacji zbiorów społecznych z całej Polski)
 • pozyskiwanie zbiorów – metody i najlepsze praktyki (akcje społeczne, bezpośrednie kontakty ze społecznością);
 • zabezpieczanie i przechowywanie zbiorów;
 • fotografie i inne źródła ikonograficzne – specyfika opisu;
 • historia mówiona – przeprowadzanie wywiadów;
 • digitalizacja: przygotowanie zbiorów do skanowania, skanowanie, przechowywanie zbiorów cyfrowych;
 • prawo autorskie w kontekście udostępniania zbiorów przez archiwa społeczne;
 • wykorzystanie nowoczesnych i darmowych narzędzi do prezentacji zbiorów w internecie;
 • wystawy, publikacje na bazie zbiorów;
 • pisanie wniosków o dotacje na działalność archiwalną - informacje praktyczne;
 • sieć archiwów społecznych w Polsce, możliwości wsparcia i współpracy z innymi.
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową przez trenerów z Ośrodka KARTA – specjalistów w różnych dziedzinach. Więcej informacji na temat zagadnień poruszanych na szkoleniach znajdą Państwo w zakładce TEMATY SZKOLENIA.
 
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w terminie: 1-3 kwietnia 2017 (sobota–poniedziałek). Szkolenie jest bezpłatne i obejmuje także wyżywienie, nocleg i zwrot kosztów dojazdu. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi WARUNKAMI ORGANIZACYJNYMI SZKOLEŃ.
 
Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy do dnia 13 marca 2017 poprzez FORMULARZ INTERNETOWY.
 
Po szkoleniach pracownicy Ośrodka KARTA będą służyć pomocą przy tworzeniu i prowadzeniu archiwów społecznych – doradzać zarówno w sprawach merytorycznych, jak i technicznych czy organizacyjnych – za pośrednictwem maili, telefonicznie.
 
KONTAKT

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu:
Agnieszka Świątecka, koordynatorka projektu
telefon: 22 844 10 55
mail: a.swiatecka@karta.org.pl
 
Zachęcamy do przeczytania informacji o Ośrodku KARTA, organizatorze szkoleń oraz o projekcie "Pamięć trzeciego sektora", w ramach którego szkolenia się odbędą.

 

Projekt Pamięć trzeciego sektora dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO

Przebudowa i prowadzenie portalu 2014 - 2016 realizowane
w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu
Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
    Rozbudowa: Paweł Cylc | Dawid Bonik