]]>
POMOC

Wprowadzenie do programu: samouczek dotyczący podstawowych funkcji w OSA

Podręcznik użytkownika: podręcznik użytkownika

Ogólne informacje o programie, pomoc merytoryczna przy opracowaniu zbiorów w OSA:
Dział Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA, tel. 22 844 10 55, osa@karta.org.pl

Problemy techniczne, pomoc w instalacji, uwagi do programu: osa@karta.org.pl, 22 844 10 55
Możliwe jest też indywidualne umówienie się na zdalną pomoc przy instalacji.

Przebudowa i prowadzenie portalu 2014 - 2016 realizowane
w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu
Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
                                                 | Rozbudowa: Paweł Cylc