]]>
DEKLARUJĘ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO SIECI ARCHIWÓW SPOŁECZNYCH

Pełna nazwa organizacji/instytucji/grupy nieformalnej podpisującej Deklarację*Miejscowość – siedziba organizacji*Rodzaj organizacji (stowarzyszenie, fundacja, instytucja samorządowa, grupa nieformalna, inne)*


Adres pocztowy organizacji*Adres strony domowejOgólny adres e-mail do organizacji*Osoba upoważniona do podpisania Deklaracji przystąpienia do sieci archiwów społecznych w Polsce

Imię i nazwisko*Funkcja w organizacji*Tel. kontaktowyAdres e-mail*
Na ten adres e-mail przyjdzie link potwierdzający – po kliknięciu w link, nazwa organizacji zostanie opublikowana na tej stronie jako ta,
która podpisała Deklarację chęci przystąpienia do Sieci Archiwów Społecznych.


Druga osoba upoważniona do podpisania Deklaracji przystąpienia do sieci archiwów społecznych w Polsce

Imię i nazwiskoFunkcja w organizacjiData podpisania* : 2017-12-16


  Za chwilę przycisk zostanie odblokowany.

* pola obowiązkowe
Przebudowa i prowadzenie portalu 2014 - 2016 realizowane
w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu
Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
                                                 | Rozbudowa: Paweł Cylc