MATERIAŁY EDUKACYJNE
Przedstawiamy materiały stworzone przez Ośrodek KARTA w ramach projektu „Archiwa społeczne w Polsce” służące archiwistom społecznym w codziennej pracy nad gromadzeniem i upowszechnianiem dokumentacji historycznej.

Przebudowa i prowadzenie portalu 2014 - 2016 realizowane
w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu
Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
                                                 | Rozbudowa: Paweł Cylc