]]>

Pokaż Archiwa Społeczne na większej mapie


Legenda:
- archiwum społeczne
- archiwum nie mieszczące się w definicji archiwum społecznego *
Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Przebudowa i prowadzenie portalu 2014 - 2016 realizowane w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ
Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
                                                 | Rozbudowa: Paweł Cylc