KATALOG ARCHIWALNY
WYDAWNICTW BEZDEBITOWYCH W POLSCE 1976–1990

Projekt „Bibuła”

Projekt ma za zadanie stworzenie pełnej listy wydanych i zachowanych publikacji bezdebitowych z lat 1976-1990 oraz platformy, gdzie organizacje, które gromadzą „bibułę” mogłyby wymieniać informacje o swoich zbiorach. Taka platforma pozwoliłaby nie tylko zwiększyć wiedzę na temat całego niezależnego ruchu wydawniczego, pomóc badaczom i czytelnikom docierać do interesujących ich pozycji, ale także instytucjom-archiwom dokonywać wymiany dubletów. W zasobie Archiwum Ośrodka KARTA znajduje się około 167 tysięcy egzemplarzy książek i czasopism drugoobiegowych i one stanowią podstawę niniejszej bazy. Mamy nadzieję, że wkrótce umieścimy w niej informacje o zasobach „bibuły” z innych archiwów.

Czekamy na zgłoszenia!

 

Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
                                                 | Rozbudowa: Paweł Cylc