]]>
PL | EN
Witamy

na stronie poświęconej polskim archiwom społecznym (AS) — istniejącym przy fundacjach, stowarzyszeniach, grupach nieformalnych. Gromadzą one stare fotografie, wspomnienia, nagrane relacje ...więcej

 
AKTUALNOŚCI

Konferencja o dokumentach życia społecznego

W dn. 6-7.10 2016 we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Dokumenty życia społecznego...więcej


 • 19.09.2016
  Dotacje celowe: Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużyło termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie ...więcej

 • 16.09.2016
  Warsztaty “Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”

  Konsorcjum DARIAH-PL, Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz DARIAH-DE zapraszają na serię warsztatów: „Public humanities and digital humanities: mutual inspiration and common (digital) ...więcej

 • 14.09.2016
  Konkurs FIO ogłoszony

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ...więcej

<< ZGŁOŚ WYDARZENIE WIĘCEJ AKTUALNOŚCI >>
Przebudowa i prowadzenie portalu 2014 - 2016 realizowane
w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
Powstanie portalu sfinansowano ze środków Programu
Archiwistyka Społeczna.

 

Twórca portalu:

Projekt: Podpunkt | Realizacja: Marcin Kolejwa
                                                 | Rozbudowa: Paweł Cylc